#65. Pork Chop and Grilled Beef, Steamed Rice (Com Sườn Và Bò Nướng Xa)

$ 13